Przedszkole – Szkoła Matematyki Alfa

Przedszkole

Kadra

Barbara Klimczyk

Barbara Klimczyk

nauczyciel

Emerytowana nauczycielka matematyki, fizyki i nauczania początkowego z 35-letnim stażem pracy. Prowadziła zajęcia matematyczne dla dzieci uzdolnionych na Uniwersytecie Dziecięcym, systematycznie współpracowała z Krakowskim Oddziałem Stowarzysze...

Renata Broniek

Renata Broniek

sekretarz szkoły

Absolwentka filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Uczestniczy...

Ewa Wyciszczok

Ewa Wyciszczok

nauczyciel

  W latach 2012-2015 realizowała studia licencjackie na kierunku Matematyka (BSc Mathematics) na Imperial College London. Od 2015 realizuje studia magisterskie na kierunku Matematyka Nauczycielska (Uniwersytet Jagiellońskim). Odbyła praktykę w sz...

Katarzyna Leniar

Katarzyna Leniar

nauczyciel

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, wychowawca kolonijny. Uczestniczyła w realizacji projektu poświęconego diagnozowaniu i terapii trudności w uczeniu się matematyki. Zainter...

Małgorzata Gołąb

Małgorzata Gołąb

nauczyciel

  Studentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Organizator i współorganizator warsztatów popularyzujących matematykę wśród dzieci i młodzieży. Ulubiony dział matematyki: geometria Zainter...

Aleksandra Wojtusik

Aleksandra Wojtusik

nauczyciel

  Realizuje studia II stopnia na kierunku Matematyka Nauczycielska z Informatyką (UP). Od zawsze fascynowała Ją praca nauczyciela. W przyszłości chce rozwijać swoją karierę w edukacji i poszerzać wiedzę młodych ludzi. Jako nauczyciel Szko...

Aleksandra Filipowska

Aleksandra Filipowska

nauczyciel

Absolwentka matematyki z informatyką  na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego. W wolnym czasie rozwiązuje łamigłówki i zagadki matematyczne, w szczególności sudoku. O sobie: Każdy nawet najmniejszy sukces mojego ...

Harmonogram