Kadra – Szkoła Matematyki Alfa
Anna Widur

Anna Widur

Dyrektor ds. merytorycznych

Absolwentka Wydziału Matematyki UJ, doktor nauk matematycznych, przez wiele lat również nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 32 w Krakowie, były doradca metodyczny ds. nauczania matematyki. Adiunk...

Michał Rybka

Michał Rybka

nauczyciel

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel matematyki w liceum, w klasach matematycznych. Prowadzi koła dla młodzieży zainteresowanej matematyką. Członek Stowarzysze...

Michał Niedźwiedź

Michał Niedźwiedź

nauczyciel

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czynny nauczyciel matematyki w Szkole Ponadgimnazjalnej i Gimnazjum. Członek Krakowskiego Komitetu OMG (Olimpiady Matematycznej dla Gimna...

Katarzyna Widur

Katarzyna Widur

nauczyciel

  Absolwentka międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Koordynatorka konkursu matematycznego „Ruszaj z Przedszkolakiem Łamigłówek Szlaki...

Michał Kozdęba

Michał Kozdęba

nauczyciel

Absolwent matematyki teoretycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 32 w Krakowie w klasach uniwersyteckich, wychow...

Renata Broniek

Renata Broniek

dyrektor ds. operacyjnych

Absolwentka filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe z za...

Barbara Klimczyk

Barbara Klimczyk

nauczyciel

Emerytowana nauczycielka matematyki, fizyki i nauczania początkowego z 35-letnim stażem pracy. Prowadziła zajęcia matematyczne dla dzieci uzdolnionych na Uniwersytecie Dziecięcym, systematyczni...

Magdalena Kapustka

Magdalena Kapustka

Nauczyciel

Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi na poziomie wszystkich klas obecnej szkoły podstawowej (I – VIII). Doświadczenie z młodszymi dzie...

Magdalena Reiter

Magdalena Reiter

Nauczyciel

  Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Czynny nauczyciel matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Prowadzi liczne koła zaintere...

Monika Pikuła

Monika Pikuła

Nauczyciel

  Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 36 w Krakowie. Zainteresowania: górskie wycieczki, gry logiczne, zastosowania...

Katarzyna Dymek-Nowak

Katarzyna Dymek-Nowak

nauczyciel

Absolwentka Wydziału Matematyki UJ. Nauczyciel matematyki  w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kangur. Egzaminator w zakresie egzaminu m...

Ewa Wyciszczok

Ewa Wyciszczok

nauczyciel

  W latach 2012-2015 realizowała studia licencjackie na kierunku Matematyka (BSc Mathematics) na Imperial College London. Od 2015 realizuje studia magisterskie na kierunku Matematyka Nauczyciels...

Agnieszka Kozdęba

Agnieszka Kozdęba

Nauczyciel

  Absolwentka matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła staż nauczycielski w II Liceum Ogólnokształcący...

Małgorzata Gołąb

Małgorzata Gołąb

nauczyciel

  Studentka studiów II stopnia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Organizator i współorganizator warsztatów popularyzujących matematykę...

Anna Wicher

Anna Wicher

nauczyciel

  Realizuje studia II stopnia na kierunku Matematyka Nauczycielska (UP). Członek Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Wiceprezes Koła Matematyków UP. Współorganizato...

Aleksandra Wojtusik

Aleksandra Wojtusik

nauczyciel

  Realizuje studia II stopnia na kierunku Matematyka Nauczycielska z Informatyką (UP). Od zawsze fascynowała Ją praca nauczyciela. W przyszłości chce rozwijać swoją karierę w edukacji i p...

Agnieszka Polak

Agnieszka Polak

Nauczyciel

Studentka studiów II stopnia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Członek Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Zaintereso...

Ewelina Rygiel

Ewelina Rygiel

Nauczyciel

Realizuje studia II stopnia na kierunku Matematyka Nauczycielska z Informatyką  na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego. Wychowawca kolonijny oraz a...

Katarzyna Leniar

Katarzyna Leniar

nauczyciel

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, wychowawca kolonijny. Uczestniczyła w realizacji projektu poświęconego diagnozowaniu ...

Aleksandra Filipowska

Aleksandra Filipowska

nauczyciel

Absolwentka matematyki z informatyką  na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego. W wolnym czasie rozwiązuje łamigłówki i zagadki matematyczne, w szczególności s...

Jacek Wilk

Jacek Wilk

nauczyciel

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, nauczyciel matematyki i zajęć technicznych w Gimnazjum nr 23 w ZSOI nr 2 w Krakowie. Członek zarządu Oddziału Krakowskiego SNM oraz Małopolskiego...

Witold Stachnik

Witold Stachnik

nauczyciel

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Informatyki UJ. Prezes Wydawnictwa Szkolnego OMEGA publikującego książki pomocnicze dla szkół ponadpodstawo...

Bronisław Pabich

Bronisław Pabich

nauczyciel

Absolwent matematyki krakowskiej WSP (obecnie UP), doktor nauk pedagogicznych  z czterdziestoletnim stażem pracy w szkołach średnich i uczelniach wyższych. Działa w Zarządzie Krakowskiego Oddzi...