Godziny pracy Szkoły w trakcie ferii zimowych – Szkoła Matematyki Alfa