XIII Małopolski Piknik Lotniczy i lotniczo-geometryczne konstrukcje – Szkoła Matematyki Alfa