Setna rocznica spotkania założycielskiego Towarzystwa Matematycznego – Szkoła Matematyki Alfa