O humanistach i umysłach ścisłych – Szkoła Matematyki Alfa