Matematyczne czary-mary, czyli o wstędze Möbiusa – Szkoła Matematyki Alfa