Harmonogram pracy Szkoły w okresie świątecznym – Szkoła Matematyki Alfa