Godziny pracy Szkoły w okresie ferii zimowych – Szkoła Matematyki Alfa