Godziny pracy Szkoły w dniach 20-23 czerwca 2019 r. – Szkoła Matematyki Alfa