Godziny pracy Szkoły w dniach 15-18 sierpnia 2019 r. – Szkoła Matematyki Alfa